Köszönjük szépen!

  A Független Demokratikus Szakszervezet nevében köszönetemet szeretném  kifejezni Pécs Megyei Jogú Város vezetésének, képviselőtestületének azért az erőfeszítésért, amit a város tulajdonában levő gazdasági társaságok-, többek között a Tüke Busz Zrt. dolgozói érdekében tettek!

 

Mint mindenki számára közismert, a világban történt események hatása elért minket is, ami nagyfokú inflációt generált, többek között többszörösére emelkedett a családok rezsiköltsége, hihetetlen mértékű drágulást tapasztalhatunk a kereskedelemben, elsősorban az élelmiszerek terén. A fizetések vásárlóértéke rohamosan csökken, megnehezítve ezzel sok család mindennapjait.

Városunk vezetése felismerve ezt a problémát, több mint egy hónapja azon gondolkodott, hogy miként tudná a dolgozók terheit enyhíteni, szebbé tenni a Karácsonyunkat!  Azt tudni kell, hogy városunk helyzete sem rózsás, az anyagi problémák mondhatni mindennaposak! Ebben a helyzetben kellett megoldást találni az égető problémák kezelésére! A felismerést tett követte, aminek az eredménye Ruzsa Csaba által a 8/52-44/2022. iktatószámú előterjesztés!

Részlet:

“A munkavállalók biztonságérzetét elősegítendő a Társaság differenciált rezsitámogatás formájában próbál – az energiaárak elszabadulása és az inflációs folyamatok részbeni kompenzálása érdekében – segítséget nyújtani dolgozóinak.

A támogatás 100%-os összege 2022. november hónapban bruttó 80.000,- Ft, december hónapban bruttó 140.000,- Ft fejenként. A támogatás az alábbiak szerint ke-rül a munkavállalók számára folyósításra:

Teljes munkaidős autóbuszvezető:100% (november hónapban bruttó 100.000,- Ft)
Teljes munkaidős egyéb:100%
Részmunkaidős 6 órás: 80%
Részmunkaidős 4 órás: 50%
Felmondási idő alatt: 0%
Teljes/részmunkaidős fizetés nélküli szabadság: 0%
Próbaidős: 0%
30 napon túli táppénzen lévők (arányosított): időarányosan”

Itt megjegyzendő, hogy az előterjesztés szerint legnagyobb terhet viselő autóbuszvezetők november hónapban nem 80.000 Ft, hanem 100.000 Ft juttatásban részesülnek!

Ennek a végeredménye a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése /2022. (XI.15.) sz. határozata!

1.”A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Tüke Busz Zrt. a számára 2022. évre előirány-zott működési támogatáson felül – Pécs Megyei Jogú Város ÖnkormányzataKözgyűlésének a Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) ön-kormányzati rendelete, 10. mellékletének Bérfejlesztési Alap sora terhére,munkavállalói számára a 2022. évre nyújtandó rezsitámogatás fedezetének biztosítása céljából -, további 99.190.316,- Ft,önkormányzati támogatásban részesül.

2. A határozat 1. pontja értelmében a Tüke Busz Zrt. számára odaítélt támogatás két egyenlő részletben, 2022.november 20. és 2022. december 5. napjáig kerül a Társaság számára folyósításra.”

Nagy-nagy köszönet jár minden képviselőnek azért, hogy ellenszavazat és tartózkodás nélkül 24-0-0 arányban  mindenki megszavazta az előterjesztést, pártállástól függetlenül! 

Köszönjük, hogy  PMJV vezetése, képviselőtestülete egyértelmúen a tudtunkra adta, hogy számíthatunk rájuk a bajban!

Köszönettel és tisztelettel:

Hofekker Ferenc

FDSZ elnök

 

Leave a Reply